Gratis verzending bij bestellingen boven de €75

Disclaimer

Kabul Lapis spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden producten. Kabul Lapis behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.


Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Kabul Lapis geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Kabul Lapis geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.


Kabul Lapis garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Kabul Lapis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.


Alle intellectuele eigendomsrechten, beeldrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze site van Kabul Lapis komt uitsluitend toe aan Kabul Lapis. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Kabul Lapis is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.